© 2012 - DWL. All rights reserved.

Van idee tot realiteit.

Jaarlijks ontstaat bij circa 20% van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Dit zijn ongeveer 35.000 gevallen, goed voor een directe schadepost van zo'n 25 miljoen euro per jaar.

Om het aantal graafschades te verminderen worden sinds de invoering van de WION door diverse partijen onderzoeken gedaan naar innovatieve graafmethodes.

Veel van de deze innovaties blijken niet kosteneffectief te zijn en worden daarom niet grootschalig toegepast.

Hoe makkelijk zou het zijn als je overal een sleuvenfrees kan gebruiken !

Met de reeds aanwezige infrastructuur is dit veelal niet mogelijk. Door invoering van de WION en de Crow richtlijn zorgvuldig graven welke door het Agentschap telecom als leidraad wordt gebruikt, is het gebruik van een traditionele sleuvenfrees feitelijk niet mogelijk.

Wil je graafschades voorkomen dan zal je al gauw als archeoloog te werk moeten gaan, en zie daar de overeenkomst het handgereedschap van een archeoloog bestaat o.a. uit een borstel ! Dit in combinatie met een trauma uit onze dienstplichttijd waarbij de tandenborstel vaak als schoonmaakgereedschap diende bracht ons op het idee van een borstelmachine.

Eigenlijk te simpel om waar te zijn, waarom bestaat het dan nog niet, werkt het wel.

Bouwen en proberen en nog eens proberen dat is de enige manier om te kijken of het werkt.

De belangrijkste vraag was 0is het mogelijk om te graven met een borstel en dan wel op een mannier die kosteneffectief is, een proefmodel was geboren.

Al snel bleek de potentie van het graven met een borstel, uiteraard waren we toen nog niet klaar er moesten diverse technische aspecten als type en materiaal borstel, draaisnelheid, het afvoeren van het zand, werksnelheid en als belangrijkste natuurlijk de kans op graafschade bekeken worden.

Op 1 mei 2012 was de eerste operationele borstelmachine genaamd Sweepdig een feit, vanuit diverse praktijktesten hebben we inmiddels een tweede generatie ontworpen waarbij het mogelijk is om ook op de rooilijn te graven, door aanpassingen aan de borstel is de Sweepdig inzet baar tot een diepte van 40cm.

Sweepdig een machine die alle voordelen van de traditionele sleuvenfrees combineerd met de Crow richtlijn zorgvuldig graven.

aaaaaaaaaaaaiii